Innkalling

Innkalling BMK. For vedlegg se hver enkelt sak nedenfor. (PDF 322KB)

Innkalling II (PDF 98KB)

Protokoll

BMK-protokoll (PDF 244KB)

Saker til behandling

SakTittel
1/16
Godkjenning av møteinnkalling og sakskart 1/16
2/16
Godkjenning av protokoll
3/16
Informasjon fra administrasjonen
4/16
5/16
6/16
7/16
8/16
9/16

Tid og sted

Dato

Mandag 1. februar 2016

Tid

klokken 18:30