Innkalling

Innkalling BMK. For vedlegg, se hver enkelt sak nedenfor (PDF 327KB)

Protokoll

Protokoll BMK (PDF 341KB)

Saker til behandling

SakTittel
101/16
Godkjenning av innkalling og sakskart
102/16
Godkjenning av protokoll
103/16
Informasjon fra administrasjonen
104/16
105/16
106/16
107/16
Rapportering på publikumsoppslutning - kostnader ved Bydelsdager og andre kulturarrangementer i 2016
108/16
109/16
Møteplan 2017 for bydelsutvalget, arbeidsutvalget og komiteer

Tid og sted

Dato

Mandag 31. oktober 2016

Tid

klokken 18:30

Tilleggsinformasjon

Bølerlia 2

Sted