Innkalling

Sakskart II (PDF 96KB)

Sakskart. For vedlegg, se hver enkelt sak nedenfor. (PDF 350KB)

Protokoll

Protokoll BMK (PDF 242KB)

Saker til behandling

SakTittel
110/16
Godkjenning av innkalling og sakskart
111/16
Godkjenning av protokoll
112/16
Informasjon fra administrasjonen
113/16
114/16
115/16
116/16
117/16
118/16
119/16
120/16
121/16

Tid og sted

Dato

Torsdag 8. desember 2016

Tid

klokken 18:30

Tilleggsinformasjon

Bølerlia 2

Sted