Innkalling

Innkalling II BMK (PDF 112KB)

Innkalling BMK, for vedlegg se hver enkelt sak nedenfor. (PDF 1,4MB)

Protokoll

Protokoll BMK (PDF 286KB)

Saker til behandling

SakTittel
11/16
Godkjenning av møteinnkalling og sakskart
12/16
Godkjenning av protokoll
13/16
Informasjon fra administrasjonen
14/16
15/16
16/16
17/16
18/16
19/16
20/16
21/16
22/16
23/16
24/16
25/16
26/16

Tid og sted

Dato

Mandag 7. mars 2016

Tid

klokken 18:30