Innkalling

Innkalling BMK, vedlegg ligger under hver enkelt sak nedenfor. (PDF 551KB)

Innkalling II BMK (PDF 260KB)

Innkalling III BMK (PDF 97KB)

Protokoll

Protokoll BMK (PDF 312KB)

Saker til behandling

SakTittel
27/16
Godkjenning av møteinnkalling og sakskart
28/16
Godkjenning av protokoll
29/16
Informasjon fra administrasjonen
30/16
31/15
2016-05-02 Forslag til disponering av mindreforbruk 2015, foreløpig regnskap 2015
32/16
2016-05-02 Barnehagene - rapportering per mars 2016
33/16
34/16
35/16
36/16
Bydel Østensjøs uttalelse til reguleringsplan Arnljot Gellines vei 35
37/16
38/16
39/16
40/16
Uttalelse til søknad om tillatelse til oppføring av paviljong Østensjø skole
41/16
42/16
43/16
44/16
45/16
46/16
2016-04-25 Bydel Østensjøs uttalelse til oppstartsmøte Wetlesens vei 54 og Plogveien 22, 22b og 24
47/16
48/16
49/16
50/16
51/16

Tid og sted

Dato

Mandag 25. april 2016

Tid

klokken 18:30