Sakskart II BMK. For vedlegg, se hver enkelt sak nedenfor. (PDF 446KB)

Protokoll

BMK-protokoll (PDF 534KB)

Saker til behandling

Sakskart BMK. For vedlegg, se hver enkelt sak nedenfor. (PDF 254KB)

SakTittel
55/16
Godkjenning av møteinnkalling og sakskart
56/16
Godkjenning av protokoll
57/16
Informasjon fra administrasjonen
58/16
59/16
60/16
61/16
Bydel Østensjøs uttalelse til ny vannledning mellom Enebakkveien og Lambertseterveien
62/16
63/16
Utsettelse av fristen for å melde inn kandidater til Østensjø Bydelspris
64/16
Fortau i Skøyenåsveien fra Klinkerveien/ fotgjengerfelt Skøyenåsen ved Klinkerveien

Tid og sted

Dato

Mandag 13. juni 2016

Tid

klokken 18:30

Tilleggsinformasjon

Tallberget barnehage, Plogveien 24

Sted