Sakskart II. For vedlegg, se saken nedenfor. (PDF 143KB)

Protokoll

Protokoll (PDF 278KB)

Saker til behandling

Sakskart. For vedlegg, se hver enkelt sak nedenfor. (PDF 405KB)

SakTittel
73/16
Godkjenning av innkalling og sakskart
74/16
Godkjenning av protokoll
75/16
Informasjon fra administrasjonen
76/16
77/16
78/16
79/16
80/16
81/16
Bydel Østensjøs uttalelse til reguleringsplan Eterveien 10,12 og Bogerudveien 5
82/16
83/16
84/16

Tid og sted

Dato

Mandag 5. september 2016

Tid

klokken 18:30

Tilleggsinformasjon

Bølerlia 2

Sted