Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Komiteen behandler saker som gjelder kommuneplaner, byutvikling og byfornyelse, boligsaker, bebyggelsesplaner, konsekvensutredninger, reguleringsplaner, salgs- og skjenkebevilling, nærmiljø, friluftsliv og frivillighetsmidler.

Medlemmer

Ness, Julie (Miljøpartiet De Grønne)

Leder av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite
Telefon

Fuglevaag, Steinar (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Politiske representanter i Godlia skole sitt driftsstyre.
Medlem av Østensjø arbeidsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Nestleder av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite
Telefon

Skjervold, Tommy (Fremskrittspartiet)

Medlem av Samarbeidsutvalget i Utmarkveien barnehage
Varamedlem av Østensjø arbeidsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite
Telefon

Grimstad, Svanhild (Høyre)

Medlem av Politiske representanter i Nøklevann skole sitt driftsstyre.
Medlem av Samarbeidsutvalget i Goliaskogen barnehage
Varamedlem av Østensjø arbeidsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite
Telefon
Britt Inglingstad

Inglingstad, Britt (Venstre)

Medlem av Politiske representanter i Bøler skole sitt driftsstyre.
Observatør av Østensjø arbeidsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite
Telefon

Lurås, Gunnhild (Rødt)

Observatør av Østensjø arbeidsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite
Telefon

Jacobsen, Vegard (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Politiske representanter i Rustad skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Samarbeidsutvalget i Husmannsplassen barnehage
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite
Telefon

Søetorp, Yngvar (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Politiske representanter i Skøyenåsen skole sitt driftsstyre.
Medlem av Politiske representanter i Abildsø skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø arbeidsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite
Telefon
Erling Turtum

Turtum, Erling O. (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Politiske representanter i Høyenhall skole sitt driftsstyre.
Medlem av Politiske representanter i Manglerud skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø arbeidsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite
Telefon

Aa, Jon-Halvor (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Berge, Eili Vigestad (Venstre)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite
Telefon

Borgen, Astrid (Arbeiderpartiet)

Medlem av Samarbeidsutvalget i Bogerud åpen barnehage
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite
Telefon

Børja, Bjørnar (Rødt)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Dalsbø, Gudmund Anders (Rødt)

Varamedlem av Politiske representanter i Bøler skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite
Telefon

Eide, Nils Einar (Høyre)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite
Telefon

Erikstad, Pia (Arbeiderpartiet)

Medlem av Politiske representanter i Nøklevann skole sitt driftsstyre.
Medlem av Samarbeidsutvalget i Rustad gård barnehage
Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite
Telefon

Foyn, Lars (Høyre)

Varamedlem av Politiske representanter i Nøklevann skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø arbeidsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite
Telefon

Fritsvold, Øyvind (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Hauge, Ferdinand (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite
Telefon

Johannessen, Nina Hovda (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Politiske representanter i Godlia skole sitt driftsstyre.
Medlem av Samarbeidsutvalget i Eftaåsen barnehage
Varamedlem av Samarbeidsutvalget i Oppsaltunet barnehage
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite
Telefon

Nordal, Ann (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite
Telefon

Refsdal, Åsne Skjelbreid (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Politiske representanter i Manglerud skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Rosland, Pål (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Røsvik, Merete (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Røyne, Anja (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Samarbeidsutvalget i Lopperud (inkl. Havnehagen) barnehage
Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Smedsrud, Espen (Høyre)

Varamedlem av Politiske representanter i Vetland skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Samarbeidsutvalget i Goliaskogen barnehage
Medlem av Samarbeidsutvalget i Rønningjordet barnehage
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite
Telefon

Minken, Harald (Rødt)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Wærner, Eirik Rudi (Venstre)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite
spesialkonsulent miljørettet helsevern
Marit Lillesveen
Telefon