Politikk og politiske møter

Marit Lillesveen

spesialkonsulent miljørettet helsevern

Telefon: 481 54 497

E-post:

Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Komiteen behandler saker som gjelder kommuneplaner, byutvikling og byfornyelse, boligsaker, bebyggelsesplaner, konsekvensutredninger, reguleringsplaner, salgs- og skjenkebevilling, nærmiljø, friluftsliv og frivillighetsmidler.

 

 

Medlemmer

Ness, Julie (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Østensjø arbeidsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Leder av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Telefon: 995 79 667

Fuglevaag, Steinar (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Østensjø arbeidsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Nestleder av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Telefon: 900 91 196

Andersen, Kent (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Politiske representanter i Skullerud skole sitt driftsstyre.
Medlem av Politiske representanter i Godlia skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Telefon: 924 20 882

Grimstad, Svanhild (Høyre)

Medlem av Politiske representanter i Bøler skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø arbeidsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Telefon: 415 24 240

Britt Inglingstad

Inglingstad, Britt (Venstre)

Varamedlem av Politiske representanter i Østensjø skole sitt driftsstyre.
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Telefon: 924 68 907

Lurås, Gunnhild (Rødt)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Telefon: 905 30 755

Jacobsen, Vegard (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Telefon: 957 90 472

Søetorp, Yngvar (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Politiske representanter i Skullerud skole sitt driftsstyre.
Medlem av Politiske representanter i Bøler skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø arbeidsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Telefon: 482 85 523

Erling Turtum

Turtum, Erling O. (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Østensjø arbeidsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Telefon: 916 09 103

Aa, Jon-Halvor (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Berge, Eili Vigestad (Venstre)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Telefon: 414 63 434

Borgen, Astrid (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Telefon: 976 37 917

Børja, Bjørnar (Rødt)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Dalsbø, Gudmund Anders (Rødt)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Telefon: 468 07 756

Eide, Nils Einar (Høyre)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Telefon: 913 46 115

Erikstad, Pia (Arbeiderpartiet)

Medlem av Politiske representanter i Bøler skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Telefon: 975 62 537

Foyn, Lars (Høyre)

Varamedlem av Østensjø arbeidsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Telefon: 901 25 676

Fritsvold, Øyvind (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Hauge, Ferdinand (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Telefon: 467 88 550

Johannessen, Nina Hovda (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Politiske representanter i Godlia skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Telefon: 908 73 566

Molandsveen, Sverre (Venstre)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Nordal, Ann (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Telefon: 957 35 168

Refsdal, Åsne Skjelbreid (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Rennestøl, Solveig (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Rosland, Pål (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Røsvik, Merete (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Røyne, Anja (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Smedsrud, Espen (Høyre)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Telefon: 915 42 022

Minken, Harald (Rødt)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Wærner, Eirik Rudi (Venstre)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite