Møte i Østensjø arbeidsutvalg

Innkalling

Innkalling AU (ZIP 154KB)

Protokoll

Protokoll AU (PDF 202KB)

Saker til behandling

Sak 33/16 - Godkjenning av innkalling og sakskart

Sak 34/16 - Godkjenning av protokoll fra møtet 24.10.2016

Sak 35/16 - Informasjon fra administrasjonen

Tid og sted

Dato

Torsdag 1. desember 2016

Tid

klokken 18:30

Tilleggsinformasjon

Oppsal samfunnshus