Innkalling

Innkalling AU (ZIP 154KB)

Protokoll

Protokoll AU (PDF 202KB)

Saker til behandling

SakTittel
33/16
Godkjenning av innkalling og sakskart
34/16
Godkjenning av protokoll fra møtet 24.10.2016
35/16
Informasjon fra administrasjonen
36/16

Tid og sted

Dato

Torsdag 1. desember 2016

Tid

klokken 18:30

Tilleggsinformasjon

Oppsal samfunnshus

Sted