Møte i Østensjø arbeidsutvalg

Innkalling

Innkalling AU (ZIP 153KB)

Protokoll

Protokoll AU (PDF 158KB)

Saker til behandling

Sak 1/17 - Godkjenning av innkalling og sakskart

Sak 2/17 - Godkjenning av protokoll fra møtet 01.12.2016

Sak 3/17 - Informasjon fra administrasjonen

Tid og sted

Dato

Mandag 30. januar 2017

Tid

klokken 18:30