Tid og sted

Dato

Mandag 18. september 2017

Tid

klokken 20:15

Tilleggsinformasjon

bydelsadministrasjonen i 5. etg. møterom Østensjøvann

Sted