Innkalling

Innkalling AU (ZIP 53KB)

Protokoll

Protokoll AU (PDF 156KB)

Saker til behandling

SakTittel
29/15
Godkjenning av innkalling og sakskart
30/15
Godkjenning av protokoll fra møtet 02.11.2015
31/15
Informasjon fra administrasjonen
32/15

Tid og sted

Dato

Mandag 30. november 2015

Tid

klokken 18:30

Tilleggsinformasjon

Oppsal samfunnshus, 4. et.

Sted

Vetlandsveien 99/101, OSLO