Innkalling

Innkalling AU(1) (ZIP 53KB)

Protokoll

Protokoll AU (PDF 153KB)

Saker til behandling

SakTittel
1/16
Godkjenning av innkalling og sakskart
2/16
Godkjenning av protokoll fra møtet 30.11.2015
3/16
Informasjon fra administrasjonen
4/16

Tid og sted

Dato

Mandag 25. januar 2016

Tid

klokken 18:30

Tilleggsinformasjon

Oppsal samfunnshus, 2. et.

Sted

Vetlandsveien 99/101, OSLO