Møte i Østensjø arbeidsutvalg

Innkalling

Innkalling AU(1) (ZIP 53KB)

Protokoll

Protokoll AU (PDF 153KB)

Saker til behandling

Sak 1/16 - Godkjenning av innkalling og sakskart

Sak 2/16 - Godkjenning av protokoll fra møtet 30.11.2015

Sak 3/16 - Informasjon fra administrasjonen

Tid og sted

Dato

Mandag 25. januar 2016

Tid

klokken 18:30

Tilleggsinformasjon

Oppsal samfunnshus, 2. et.

Sted

Vetlandsveien 99/101, OSLO