Innkalling

Innkalling AU (ZIP 64KB)

Protokoll

AU-protokoll (PDF 177KB)

Saker til behandling

SakTittel
27/16
Godkjenning av innkalling og sakskart
28/16
Godkjenning av protokoll fra møtet 26.09.2016
29/16
Informasjon fra administrasjonen
30/16
Møteplan 2017 for bydelsutvalget, arbeidsutvalget og komiteer
31/16

Tid og sted

Dato

Mandag 24. oktober 2016

Tid

klokken 18:30