Tilsynsutvalg for Solfjellshøgda helsehus, hjemmetjenester og avlastningsboliger

Tilsynsutvalg for Solfjellshøgda helsehus, hjemmetjenester og avlastningsboliger

Tilsynsutvalgene for hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter fører kontroll og tilsyn med hvordan disse tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

  • Solfjellshøgda helseshus
  • Hjemmetjenester (ikke obligatorisk) Ekebergveien 243
  • Lambertseter barne- og avlastningsbolig
  • Marmorberget bo- og avlastning

Medlemmer

Gulbrandsen, Tor Petter (Høyre)

Varamedlem av Helse- og sosialkomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Leder av Tilsynsutvalg for Solfjellshøgda helsehus, hjemmetjenester og avlastningsboliger

Telefon: 91 13 72 28

Karlsen, Knut-Owe (Nordstrand Seniorsenter )

Medlem av Nordstrand eldreråd
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Midtåsenhjemmet, Marmorberget dag- og aktivitetssenter
Medlem av Tilsynsutvalg for Solfjellshøgda helsehus, hjemmetjenester og avlastningsboliger

Wigers, Ane M. (Venstre)

Varamedlem av Helse- og sosialkomite
Medlem av Tilsynsutvalg for Solfjellshøgda helsehus, hjemmetjenester og avlastningsboliger

Telefon: 95 10 83 51

Bosted: Herregårdsveien 55b 1168 Oslo

Skogsholm, Torild (Venstre)

Varamedlem av Tilsynsutvalg for Solfjellshøgda helsehus, hjemmetjenester og avlastningsboliger

Telefon: 48 08 26 50

Dahl, Kirsti (Krystallen treffsenter) (Annet)

Medlem av Nordstrand eldreråd
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Solfjellshøgda helsehus, hjemmetjenester og avlastningsboliger

Telefon: 90 63 90 42

Myran, Arne (Høyre)

Medlem av Helse- og sosialkomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Solfjellshøgda helsehus, hjemmetjenester og avlastningsboliger

Telefon: 45 78 73 53