Politikk og politiske møter

Tilsynsutvalg for Ryen helsehus, p.t. avd. Økern (sykehjem), hjemmetjenester og avlastningsboliger

Tilsynsutvalg for Ryen helsehus, p.t. avd. Økern (sykehjem), hjemmetjenester og avlastningsboliger

Tilsynsutvalgene for hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter fører kontroll og tilsyn med hvordan disse tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

  • Ryen helsehus, p.t. avd. Økern (sykehjem), Økernveien 151, 0580 Oslo
  • Hjemmetjenester (ikke obligatorisk) Ekebergveien 243
  • Lambertseter barne- og avlastningsbolig
  • Marmorberget bo- og avlastning

Medlemmer

Wigers, Ane M. (Venstre)

Varamedlem av Helse- og sosialkomite
Nestleder av Tilsynsutvalg for Ryen helsehus, p.t. avd. Økern (sykehjem), hjemmetjenester og avlastningsboliger

Telefon: 951 08 351

Bosted: Herregårdsveien 55b 1168 Oslo