Tilsynsutvalg for Midtåsenhjemmet og Marmorberget dag- og aktivitetssenter

Tilsynsutvalgene for hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter fører kontroll og tilsyn med hvordan disse tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Gjelder for Midtåsenhjemmet og Marmorberget dag- og aktivitetssenter.

Medlemmer

Urnes, Tedd (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
Leder av Tilsynsutvalg for Midtåsenhjemmet og Marmorberget dag- og aktivitetssenter

Rossavik, Asle Røhne (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Komite for helse og sosial
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Tilsynsutvalg for Midtåsenhjemmet og Marmorberget dag- og aktivitetssenter
Telefon

Hansen, Else Martol (Medlem i eldrerådet)

Medlem av Tilsynsutvalg for Midtåsenhjemmet og Marmorberget dag- og aktivitetssenter
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Nordseterhjemmet og Bekkelagshjemmet
Telefon

Heger, Susanne (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Tilsynsutvalg for Midtåsenhjemmet og Marmorberget dag- og aktivitetssenter
Telefon

Ødegård, Grete (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Tilsynsutvalg for Midtåsenhjemmet og Marmorberget dag- og aktivitetssenter

Karlsen, Knut-Owe (Nordstrand Seniorsenter)

Medlem av Nordstrand eldreråd
Medlem av Tilsynsutvalg for helsehus, avlastning og hjemmetjenester
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Midtåsenhjemmet og Marmorberget dag- og aktivitetssenter
Telefon