Tilsynsutvalg for Lambertseterhjemmet

Tilsynsutvalgene for hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter fører kontroll og tilsyn med hvordan disse tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Gjelder for Lambertseterhjemmet.

Medlemmer

Foto: Kim Erik Strøm / Oslo kommune

Verdich, Mona Lisbeth (Høyre)

Medlem av Komite for helse og sosial
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg
Leder av Tilsynsutvalg for Lambertseterhjemmet
Telefon

Dahl, Kristian Nordby (Arbeiderpartiet)

Medlem av Tilsynsutvalg for Lambertseterhjemmet
Telefon

Lyngroth, Solfrid Rosenvold (Eldrerådet)

Medlem av Tilsynsutvalg for Lambertseterhjemmet
Telefon

Dahl, Kjell T. (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Tilsynsutvalg for Lambertseterhjemmet
Telefon

Arentz-Hansen, Erik (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Tilsynsutvalg for Lambertseterhjemmet
Telefon

Dahl, Kirsti (Eldrerådet)

Varamedlem av Tilsynsutvalg for Lambertseterhjemmet
Telefon