Tilsynsutvalg for helsehus, avlastning og hjemmetjenester

Tilsynsutvalgene for hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter fører kontroll og tilsyn med hvordan disse tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

  • Solfjellshøgda helseshus
  • Marmorveien avlastning
  • Hjemmetjenester (ikke obligatorisk)

Medlemmer

Gulbrandsen, Tor Petter (Høyre)

Medlem av Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Leder av Tilsynsutvalg for helsehus, avlastning og hjemmetjenester
Telefon

Karlsen, Knut-Owe (Nordstrand Seniorsenter)

Medlem av Nordstrand eldreråd
Medlem av Tilsynsutvalg for helsehus, avlastning og hjemmetjenester
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Midtåsenhjemmet og Marmorberget dag- og aktivitetssenter
Telefon

Wigers, Ane M. (Venstre)

Medlem av Tilsynsutvalg for helsehus, avlastning og hjemmetjenester
Telefon

Skogsholm, Torild (Venstre)

Medlem av Komite for helse og sosial
Varamedlem av Tilsynsutvalg for helsehus, avlastning og hjemmetjenester
Telefon

Dahl, Kirsti (Krystallen treffsenter)

Medlem av Nordstrand eldreråd
Varamedlem av Tilsynsutvalg for helsehus, avlastning og hjemmetjenester
Telefon

Myran, Arne (Høyre)

Varamedlem av Komite for helse og sosial
Varamedlem av Tilsynsutvalg for helsehus, avlastning og hjemmetjenester