Råd for funksjonshemmede

Møte i Nordstrand råd for funksjonshemmede

Innkalling

2016-03-07 INNKALLING OG SAKSKART TIL NORSDTRAND RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE(1) (PDF 255KB)

Protokoll

2016-03-07 Protokoll fra Nordstrand råd for funksjonshemmede (PDF 81KB)

Saker til behandling

SakTittel
SAK 11/16
Sak 12/16
SAK 13/16
Sak 14/16
Sak 15/16
Sak 16/16
Sak 17/16
Sak 18/16
SAK 19/16

Tid og sted

Dato

Mandag 7. mars 2016

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Ekebergveien 243, annen etasje

Sted