Møte i Nordstrand råd for funksjonshemmede

Innkalling

2016-09-05 SAKSKART (PDF 127KB)

Protokoll

2016-09-05 Protokoll fra møte i rådet for funksjonshemmede (PDF 84KB)

Saker til behandling

SakTittel
SAK 33/16
34/16
35/16
36/16
37/16
38/16
39/16
40/16
41/16
42/16
43/16
44/16

Tid og sted

Dato

Mandag 5. september 2016

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Ekebergveien 232, annen etasje

Sted