Møte i Nordstrand råd for funksjonshemmede

Innkalling

INNKALLING OG SAKSKART TIL MØTE 20.02.2017 (PDF 152KB)

Protokoll

2017-02-20 Protokoll fra Nordstrand råd for funksjonshemmede(1) (PDF 94KB)

Saker til behandling

SakTittel
SAK 1/17
SAK 2/17
SAK 3/17
SAK 4/17
SAK 5/17
SAK 6/17
SAK 7/17
SAK 8/17
OFFENTLIG ETTERSYN - STREKNINGEN KONOWS GATE TIL SJØMANNSSKOLEN
SAK 9/17
SAK 10/17
SAK 11/17

Tid og sted

Dato

Mandag 20. februar 2017

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Ekebergveien 243, annen etasje

Sted