Til innhold
Råd for funksjonshemmede

Tid og sted

Dato

Tirsdag 2. mai 2017

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Marmorveien 2 b

Sted

Innkalling

SAKSKART RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2.5 revidert (PDF 138KB)

Protokoll

PROTOKOLL FRA MØTE I RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE 02-05-2017 (PDF 85KB)

Saker til behandling

SakTittel
18/17
19/17
20/17
21/17
22/17
23/17
24/17
25/17
26/17
27/17
28/17