INVITASJON TIL KARTLEGGING OG VERDSETTETING AV FRILUFTSOMRÅDENE I NORDSTRAND