HØRING - SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BYDELENE OG PLAN- OG BYGNINGSETATEN I PLAN- OG BYGGESAKER