HØRING - OFFENTLIG ETTERSYN - FORSLAG TIL DETALJREGULERING AV GRØNMOOMRÅDET TIL KOMMUNALTEKNISKE ANLEGG OG FRIOMRÅDE