GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE