GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I BARN, UNGDOM OG KULTUR KOMITE