TRAFIKKPLAN FOR BYDEL NORDSTRAND - HØRINGSUTKAST TIL OFFENTLIG HØRING