TILSYNSRAPPORT FRA ANMELDT TILSYN VED BEKKELAGSHJEMMET, 30.03.2017