SOMMERFULLMAKT FOR BYDELSUTVALGETS ARBEIDSUTVALG 2017