REVISJON AV PARKERINGSNORMER FOR BOLIG, NÆRING OG OFFENTLIG TJENESTEYTING - HØRING