GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I NORDSTRAND KOMITE FOR HELSE OG SOSIAL 2.5.2017