GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I BYUTVIKLING, MILJØ OG SAMFERDSELSKOMITE 2.5.17