Godkjenning av protokoll fra møte i Barn, ungdom og kultur komite 2.5.17