BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE - RASCHS VEI 38-40 OG RADARVEIEN 2-4