TILSYNSRAPPORT FRA ANMELDT TILSYN VED LAMBERTSETER ALDERS - OG SYKEHJEM 20.10.16