PROTOKOLL FRA MØTE I RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE 05.12.2016