NÆRMILJØANLEGG PÅ ULVØYA - BYDELSUTVALGETS UTTALELSE