GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HELSE- OG SOSIAL KOMITE 6.12.16