GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I BYUTVIKLING, MILJØ OG SAMFERDSELSKOMITE 6.12.2016