GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I BARN, UNGDOM OG KULTUR KOMITE 6.12.2016