GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA ELDRERÅDET 05-12-2016