OFFENTLIG STØTTE TIL BARNEFAMILIENE - HØRINGSUTTALELSE