INVITASJON TIL KARTLEGGING OG VERDSETTING AV FRILUFTSOMRÅDENE I NORDSTRAND