HØRING - PLANPROGRAM OG VARSEL OM OPPSTART AV KOMMUNEPLAN 2018 - 2030 FOR NYE NORDRE FOLLO KOMMUNE