HØRING - LOKAL FORSKRIFT OM LAVUTSLIPPSSONE FOR TUNGE BILER I OSLO KOMMUNE