BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE - MUNKERUDSLETTA 35-293