STATUS I ARBEIDET MED REVIDERING AV TRAFIKKPLAN FOR BYDEL NORDSTRAND - NOTAT FRA BMS-KOMITEEN