GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I NORDSTRAND BARN, UNGDOM OG KULTUR KOMITE 21.3.2017